Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Uczę się z ANWILE VI edycja

Zapraszamy do składania wniosków do konkursu grantowego w rmach VI edycji programu „Uczę się z ANWILEM”. W tym roku Fundacja dofinansuje realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych w łącznej kwocie 140 tys. złotych. Autorzy najciekawszych projektów mogą zdobyć na urzeczywistnienie swoich pomysłów nawet 20 tys. zł.

Do VI edycji programu mogą zgłosić się nie tylko organizacje pozarządowe, szkoły, a także grupy nieformalne działające we Włocławku oraz te zlokalizowane w gminach: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek. 

Nabór wniosków do 30 września br. Szczegółowe informacje w regulaminie programu (patrz niżej).

Celem programu, wzorem lat ubiegłych, jest zainteresowanie uczniów światem nauk ścisłych. Dofinansowane może trafić m.in. na organizację warsztatów, pokazów, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych, które ułatwią uczniom zrozumieć chemię, matematykę, fizykę czy informatykę.

W ramach poprzednich pięciu edycji programu Fundacja ANWIL przekazała na realizację 58 projektów rozwijających wiedzę z przedmiotów ścisłych ponad 700 tys. zł. Bezpośrednimi beneficjentami inicjatyw edukacyjnych było ponad 8600 uczniów szkół z Włocławka, Lubania oraz Brześcia Kujawskiego. W tym roku maksymalna wysokość dofinansowania danego przedsięwzięcia może sięgnąć 20 tys. zł, a łączny budżet konkursu wynosi 140 tys.

W ubiegłym roku, mimo ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, beneficjenci programu „Uczę się z ANWILEM” zrealizowali 10 autorskich projektów. Dzięki programowi uczniowie dowiedzieli się m.in. jak kodować oraz programować roboty multimedialne, odbyli wirtualne podróże w kosmosie, posiedli umiejętności w zakresie obsługi i programowania sterowników PLC. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych podjęli kosmiczne wyzwanie zbudowania zestawu anten i sprzętu umożliwiającego odbiór sygnałów radiowych oraz obserwacji elektromagnetycznego tła kosmicznego wysyłanego przez obiekty astronomiczne.

 

Regulamin programu

Formularz wniosku 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Sprawozdanie końcowe