Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Uczę się z ANWILEM VII edycja

Zapraszamy do składania wniosków do konkursu grantowego w ramach VII edycji programu „Uczę się z ANWILEM”. W tym roku Fundacja dofinansuje realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych w łącznej kwocie 150 tys. złotych. Autorzy najciekawszych projektów mogą zdobyć na urzeczywistnienie swoich pomysłów nawet 15 tys. zł.

Do VII edycji programu mogą zgłosić się szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe działające na terenie całego powiatu włocławskiego. 

Nabór wniosków do 14 listopada  br. Szczegółowe informacje w regulaminie programu (patrz niżej).

UWAGA! Wnioski do konkursu należy składać za pomocą GENERATORA WNIOSKÓW (LINK)

Celem programu, wzorem lat ubiegłych, jest zainteresowanie uczniów światem nauk ścisłych. Dofinansowane może trafić m.in. na organizację warsztatów, pokazów, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych, które ułatwią uczniom zrozumieć chemię, matematykę, fizykę czy informatykę.

W ramach poprzednich sześciu edycji programu Fundacja ANWIL przekazała na realizację 73 projektów rozwijających wiedzę z przedmiotów ścisłych blisko 850 tys. zł. Bezpośrednimi beneficjentami inicjatyw edukacyjnych było ponad 11 300 uczniów szkół z Włocławka, Lubania oraz Brześcia Kujawskiego. W tym roku, dzięki rozszerzeniu terenu działania Fundacji ANWIL, do konkursu mogą aplikować wnioskodawcy z całego powiatu włocławskiego.

Regulamin programu