Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Wybieram sport - skreślam nudę III edycja

Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie finansowe przy organizacji inicjatyw pozytywnie wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących aktywność ruchową oraz poprawiających jakość życia osób starszych. Zgłoszenia do III edycji programu grantowego  „Wybieram sport – skreślam nudę” przyjmowane będą do 20 października. Na realizację projektów Fundacja przeznaczy 150 000 zł.

Sportowy program grantowy Fundacji jest ściśle powiązany z jej trzema celami statutowymi: upowszechnianiemrekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu. W sposób szczególny docenione zostaną działania skierowane do osób niepełnosprawnych.

Od początku funkcjonowania Fundacja wspiera projekty motywujące mieszkańców do uprawiania sportu. W 2019 roku uruchomiła tematyczny program „Wybieram sport – skreślam nudę”, promujący rozwój fizyczny, wychodząc z założenia, że działania, na które przyznawane są granty, staną się alternatywą dla spędzania wolnego czasu w sposób bierny – przed komputerem, telewizorem lub z telefonem w ręku.

W tym roku autorzy najciekawszych sportowych inicjatyw społecznych mają szansę na dofinansowanie w maksymalnej kwocie 15 000 złotych. Granty mogą zdobyć m.in. organizatorzy otwartych zajęć sportowych (dla dzieci, młodzieży lub osób starszych), kół i szkółek sportowych, wycieczek (pieszych lub rowerowych), turniejów i rozgrywek sportowych, kampanii społecznych, eventów, happeningów oraz innych wydarzeń skoncentrowanych na promowaniu pozytywnych postaw i zapobieganiu negatywnym skutkom niezdrowego stylu życia.

Termin zgłaszania wniosków mija 20 października 2021 roku. Należy je składać w biurze Fundacji lub przesłać pocztą na adres: Fundacja ANWIL, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek.

Regulamin programu

Wniosek o grant

Sprawodanie końcowe z realizacji projektu