Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Zielono nam - granty przyznane

2022/04/26 15:12 Zielono nam - granty przyznane

Fundacja ANWIL przyznała dofinansowanie 18 projektom ekologicznym na łączną kwotę ponad 117 tys. złotych w ramach pierwszej edycji programu grantowego "Zielono nam".

Zwycięskie projekty zostały wybrane spośród 22 zgłoszonych do konkursu. Zgodnie z zasadami regulaminu, wnioski spełniające kryteria formalne, poddane zostały trzystopniowej ocenie. W pierwszej kolejności projekty oceniła Rada Programowa, która przekazała swoje rekomendacje Radzie Fundacji, a ta z kolei Zarządowi. Na podstawie opinii obu rad oraz swojej oceny, Zarząd Fundacji ANWIL przyznał granty następującym beneficjentom:

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota grantu/ zł
Koło Gospodyń Wiejskich "Fajne Babki z Józefowa" Józefowo wymiata - zielona wieś 6200,00
Szkoła Podstawowa nr 18 im. we Włocławku Czyste środowisko = zdrowy człowiek 6224,00
Przedszkole Publiczne nr 17 "Kraina Fantazji" Ekologiczna Kraina Fantazji 7477,51
Przedszkole Publiczne nr 35 im. Pluszowego Misia Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat 9575,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smółniku Zróbmy szum wokół wody 3101,00
Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku Ekologiczne SOS - Segreguj, Oszczędzaj, Szanuj! 8020,00
Przedszkole Publiczne nr 9 "Akademia Przedszkolaka" Zielono nam - od najmłodszych lat z ekologią za pan brat 5408,90
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku Akademia Młodego Ekologa 8393,83
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku Ekologia jest nam bliska. Dwójka działa dla środowiska! 6000,00
Grupa nieformalna - Rodzice Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena Muzyk pełen ptasich nut 3940,00
Przedszkole Publiczne nr 16 "Ekoludek" we Włocławku Mała kropla, wielka sprawa. Ekoludek strażnikiem wody 8969,00
Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku Włocławski Eko-Elektryk z ANWILEM - szkolny projekt ochrony przyrody "Poznaję, szanuję i chronię przyrodę" 4993,00
Przedszkole Publiczne nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku Ekoprzedszkolaki z ANWILEM 8642,58
Towarzystwo Kulturalne w Brześciu Kujawskim "Ekozależności" - cykl warsztatów ekologiczno-plastycznych dla dzieci i młodzieży wraz ze stworzeniem ścieżki dendrologicznej i łąki miododajnej 6500,00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu O przyrodę dbać chcemy, klasopracownię organizujemy 3367,02
Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku Eko-ścieżka 10000,00
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NSJ we Włocławku Razem dla ekologii 7000,00
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku Niezapominajkowy event z LOP Okręg Włocławek 3500,00

 

Powrót do aktualności