Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Więcej stypendiów dla prymusów od Fundacji ANWIL

2022/06/15 16:39 Więcej stypendiów dla prymusów od Fundacji ANWIL

W ósmej edycji programu stypendialnego „Primi inter pares” Fundacja ANWIL przyzna więcej stypendiów niż w latach ubiegłych. 20 stypendiów otrzymają najzdolniejsi uczniowie VIII klas szkół podstawowych i 30 uczniowie szkół ponadpodstawowych. W tym roku o stypendia mogą ubiegać się uczniowie z Włocławka oraz powiatu włocławskiego, a to dzięki niedawnemu rozszerzeniu przez Fundację działalności na cały powiat.

Fundacja ANWIL już siódmy rok z rzędu dofinansuje rozwój indywidualnych uzdolnień nastolatków.  Na wsparcie finansowe mogą liczyć osoby mogące pochwalić się doskonałymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami sportowymi i artystycznymi, a także mające na swoim koncie aktywności wolontariackie. Młodzi ludzie mogą ubiegać się o stypendium w kwocie 200 zł (uczniowie VIII klas szkół podstawowych) i 300 zł (uczniowie szkół ponadpodstawowych), które każdego miesiąca, w roku szkolnym 2022/2023, przekaże im Fundacja.

Z programu stypendialnego Fundacji ANWIL, w ramach jego siedmiu dotychczasowych odsłon, skorzystało 277 uczniów ze szkół znajdujących się na terenie Włocławka, a także gmin ościennych: Brześcia Kujawskiego, Fabianek oraz Lubania. Ich osiągnięcia Fundacja wsparła łączną kwotą ponad 740 tys. zł. W tym roku Fundacja przeznaczy na ten cel 130 000 zł.

Nazwa programu stypendialnego „Primi inter pares”, czyli „Pierwsi wśród równych sobie” nie jest  przypadkowa, ponieważ o stypendium Fundacji mogą ubiegać się uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym, osiągnęli średnią ocen co najmniej 4.8 i mogą pochwalić się pozaszkolnymi osiągnieciami. Regulamin oraz formularz wniosku dostępny niżej.

Nabór wniosków potrwa do 12 września br.

Regulamin programu

Wniosek o stypendium

Oświadczenie stypendysty

Wzór roliczenia stypendium

Powrót do aktualności