Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Wakacje z Fundacją - pierwszy miesiąc za nami

2022/08/05 12:08 Wakacje z Fundacją - pierwszy miesiąc za nami

Wakacyjny półmetek za nami. Nasi beneficjenci, którzy realizowali swoje projekty w lipcu przygotowują już podsumowania i rozliczenia projektów. Przypominamy, że w programie "Wakacje z Fundacją" przewidzieliśmy dodatkowe nagrody za najlepsze sprawozdania końcowe.

Przygotowując sprawozdanie należy pamiętać, by było one zgodne z regulaminem programu oraz indywidulaną umową, zawartą z Fundacją. Dokumenty powinny być złożone w terminie do 21 dni  od dnia zakończenia projektu. Sprawozdanie powinno zawierać:

  • podsumowanie projektu w formie opisowej (według wzoru „Sprawozdanie końcowe”);
  • rozliczenie kosztów i kopie dokumentów księgowych dotyczących realizacji projektu oraz potwierdzenia przeprowadzenia transakcji przelewowych;
  • co najmniej 5 zdjęć, jeżeli projekt to umożliwia, obrazujących zrealizowany projekt w formie wydruku oraz cyfrowej, opcjonalnie materiał video (do 1,5 minuty);
  • raport zawierający przykłady materiałów promocyjnych, informacyjnych lub o podobnym przeznaczeniu (tj. zagadnień w artykułach i wzmiankach prasowych oraz w informacjach i audycjach nadawanych przez radio, telewizję, agencje informacyjne) dotyczących projektu.

Ważne jest, aby rozliczenie kosztów było zgodne z kosztorysem dołączonym przez beneficjenta do wniosku. Wszystkie dokumenty księgowe dokumentujące koszty projektu powinny być wystawione na grantobiorcę, najpóźniej do dnia zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie.

Spośród złożonych sprawozdań końcowych, wybierzemy trzy wyróżniające się formą, treścią i kompletnością dokumentów (w szczególności księgowych) w oparciu o następujące kryteria:

  • precyzyjność, szczegółowość opisu działań;
  • jakość promocji i komunikacji projektu;
  • terminowość.

Beneficjenci, których sprawozdania końcowe zostaną najwyżej ocenione, otrzymają dodatkowe dofinansowanie na cele związane z celami programu  w następującej wysokości:

  • I miejsce  - 2 000 zł;
  • II miejsce - 1 500 zł;
  • III miejsce - 1 000 zł.
Powrót do aktualności