Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Dane rejestrowe

Fundacja ANWIL
Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000511071
NIP 8883119978, REGON 341580513

Numer rachunku bankowego:
Bank Pekao 27 1240 3389 1111 0010 5815 7159