Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

DAROWIZNY

400 tysięcy złotych od Fundacji ANWIL na walkę z pandemią

W 2021 roku w reakcji na trudną sytuację, związaną z panującą epidemią Fundacja uruchomiła program, którego celem było wsparcie lokalnej społeczności w działaniach związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się i zwalczaniem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz niwelowaniem jej skutków. Na ten cel Fundacja przeznaczyła 400 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymało 13 podmiotów, w tym ochotnicze straże pożarne oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku.