Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

DAROWIZNY

400 tysięcy złotych od Fundacji ANWIL na walkę z pandemią

Fundacja uruchomiła program, którego celem jest wsparcie lokalnej społeczności w czasie epidemii COVID-19. Z projektu mogą skorzystać organizacje działające w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie oraz gminy wiejskiej Włocławek.

W ramach programu można pozyskać środki na działania związane przede wszystkim z walką z pandemią lub niwelowanie jej skutków. Mogą to być np. zakup specjalistycznego sprzętu, wyposażenia lub środków sanitarnych, jak również organizacja zajęć, badań czy warsztatów. Lista proponowanych aktywności, które mogą otrzymać wsparcie finansowe nie jest zamknięta. Oznacza to, że Fundacja jest otwarta na inicjatywy, które będą odpowiadały na aktualne i najbardziej istotne potrzeby mieszkańców. Podstawą ubiegania się o darowiznę jest spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kosztorysem (dokumenty udostępniamy poniżej). Wnioski można składać na bieżąco – będą rozpatrywane do wyczerpania zaplanowanych na ten cel środków finansowych Fundacji.

Regulamin przyznawania darowizn

Wniosek o przynanie darwowizny