Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

KONKURSY GRANTOWE

Fundacja ANWIL realizuje swoje cele statutowe m.in poprzez prowadzone programy tematyczne. Udziela wsparcia  w formie grantów, przyznawanych w ramach organizowanych konkursów grantowych.

Swoją działalność Fundacja prowadzi na terenie określonym w Statucie tj. miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego. 

Szczegółowe zasady ubiegania się o granty określone są w regulaminie danego programu.