Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

PROGRAMY STYPENDIALNE

Od lat Fundacja ANWIL wspiera młode talenty, przyznając stypendia w ramach dwóch programów: Primi inter pares oraz Młodzi z ANWILEM. Pierwszy z nich skierowany jest do uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpostawowych z Włocławka, gminy Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek i uczęszczających do szkół na tym terenie. 

Program Młodzi z ANWILEM przeznacczony jest dla studentów - mieszkańców Włocławka, gminy Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek, uczących się na wybranych kierunkach. 

Szczegółowe informacje na temat programów w zakładach.