Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Wakacje z Fundacją 2022

Ruszyła ósma już edycja „Wakacji z Fundacją”. Wnioski o dofinansowanie można składać do 16 maja br. 

Celem programu jest organizacja kreatywnych, atrakcyjnych oraz bezpiecznych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Jak co roku, Fundacja oczekuje projektów, które będą miały widoczne walory edukacyjne, stworzą uczestnikom  okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzą  do rozwoju, rozszerzą  zainteresowania, zwiększą wrażliwość na potrzeby innych, a także  pogłębią  wiedzę  i umiejętności praktyczne uczestników. Szanse na wsparcie mają szczególnie inicjatywy rozwijające młode talenty, pozwalające nawiązywać nowe kontakty i zdobywać nowe doświadczenia oraz te, które kierowane są do jak najszerszej grupy młodych odbiorców.

Najbardziej wartościowe projekty, zgłoszone do konkursu grantowego, mają szansę otrzymać wsparcie do 15 tysięcy złotych. Łącznie tegoroczny budżet programu wynosi 250 tysięcy. 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać od dziś tj. 4 kwietnia do 6 maja br. w Biurze Fundacji, ul. Toruńska 222 we Włocławku lub przesłać do Fundacji pocztą na adres: Fundacja ANWIL, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek.

W tym roku beneficjenci mają szansę na zdobycie dodatkowych środków w ramach konkursu na najlepsze sprawozdanie z realizacji projektu. Fundacja, spośród złożonych sprawozdań końcowych, wybierze trzy wyróżniające się formą, treścią i kompletnością dokumentów i nagrodzi organizatorów nagrodami finansowymi. Podczas oceny będą brane pod uwagę przede wszystkim: jakość merytoryczna opisu, sposób promocji i komunikacji projektu oraz terminowość. Fundacja przewiduje przyznanie trzech nagród w wysokości: 2000, 1500 i 1000 zł.  

Przypominamy, że program prowadzony jest na terenie działania Fundacji tj. miasta Włocławek i powiatu włocławskiego. Szczegółowe informacje znajdują się w

Regulaminie programu.

Formularz wniosku

Załącznik nr 2

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu